Skip to main content

Urmakaren Johan Gustaf Linderoth köper Sveaholmen och grannön Rotholmen. Han döper sedan tillbaka ön till sitt gamla namn  Lindholmen.