Byggnadsvårdsläger Lindholmen sommaren 2023

Under sommaren, slutet av Juli/början Augusti, 2023 planeras ett byggnadsvårdsläger på Lindholmen.

Vi tar nu upp intresseanmälningar via detta formulär. Du är inte bunden eller garanterad deltagande via en intresseanmälan, men godkänner att vi skickar ut mer information om kommande läger.

Kostnadsbild, 5 450:- inklusive lärare, logi (boende på ön) och material. Kostnadsbilden kan komma att regleras beroende på upplägg.

INTRESSEANMÄLAN

Preliminär agenda och Arbetspass
Arbetspassen kan variera beroende lärarens kompetensområden.
– Fönsterrenovering
– Pappspänning och tapetsering
– Linoljemålning

Fredag
15.00 Båtresa till ön från Ekensberg, Stockholm
15.30 Fika och Rundvandring, visning av ön, byggnader och historia
16.30 Arbetspass intro
19.00 Middag
Lördag
8.00 – 9.00 Frukost
9.00 Arbetspass
12.00 Lunch
13.00 – 15.00 Arbetspass
15.00 Fika
16-18 Arbetspass forts
18.00 Mattlagning i grupp
20.00 Bastu (valfritt)
Söndag
8.00 – 9.00 Frukost
9.00 – 11.30 Arbetspass forts
12.00 Lunch och historia Vinterviken, avslutning