Skip to main content

Augustibröderna, ett ordenssällskap (1776–1810) som bl.a. stödjer kung Gustav den III:s statskupp. Och vars mest kända medlem är Bellman, disponerar ön och döper om den till Vasaholmen.